پرورش بلدرچین.‏pdf

About 184,000 results(0.27 seconds) 

Search Results

 1. پرورش بلدرچین pdf
  www.nafismehr-co.ir/Forum/Catgory/40/Post/197‎Translate this page
  Apr 24, 2013 – دستگاه جوجه کشی،جوجه یکروزه،جوجه کشی،دستگاه جوجه کشی خانگی،انجمن پرسش و پاسخ جوجه کشی،پرورش بلدرچین،پرورش شترمرغ،جوجه ...
 2. دانلود پرورش بلدرچین گوشتی.pdf - جوجه بوقلمون کبک مرغ شتر مرغ
  amozeshjoje.persianblog.ir/post/617‎Translate this page
  Mar 15, 2013 – 3 hours ago – دانلود pdf طرح توجیهی جدید واحد20000 قطعه پرورش مرغ گوش ...بوقلمون مرغ گوشتی و تخمگذار کبک بلدرچین اردک و پرورش آنها.
 3. [PDF] پرورش بلدرچین - رشد
  www.roshd.ir/Portals/0/.../PDFs/tarh/.../belderchin.pdfTranslate this page
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 1385. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. وزارت ﺗﻌﺎون. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ. ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ. ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ. 420000 ﻗﻄﻌﻪ. 1 ...
 4. [PDF] ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در ﺑﻨﮕﻼدش : ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
  www.agri-naein.ir/LinkClick.aspx?...بلدرچین.pdf...‎Translate this page
  ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ای. ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع. 2-5/1. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺗﺎ. PDF created with pdfFactory Pro trial version ...
 5. معرفی یک شغل (پرورش بلدرچین و کبک)
  roosta.sko.ir/index.php?option=com...id...‎Translate this page
  Nov 29, 2012 – معرفی یک شغل (پرورش بلدرچین و کبک), PDF, چاپ, نامه الکترونیک ... 07 اردیبهشت 1391 ساعت 05:39. پرورش بلدرچین :به طور کلی بلدرچینها ...
 6. فعالیت 13 واحد پرورش بلدرچین در یزد
  www.yazdannews.com/.../5224--فعالیت-13-واحد-پرو...Translate this page
  Nov 11, 2012 – هم‌اکنون در استان یزد 13 واحد پرورش بلدرچین وجود دارد که ظرفیت پرورش دو میلیون ... فعالیت 13 واحد پرورش بلدرچین در یزد, مشاهده در قالب PDF · چاپ ...
 7. آموزش پرورش بلدرچین pdf - تبلیغات فان فارسی
  ads.funfarsi.ir/آموزش%20پرورش%20بلدرچین%20pdf/...Translate this page
  آموزش پرورش بلدرچین pdf-فیلم آموزشی پرورش بلدرچین.
 8. آموزش جامع پرورش بلدرچین - دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال
  dq1.ir/index.php?option=com...quail...‎Translate this page
  آموزش جامع پرورش بلدرچین. چاپ مشاهده در قالب PDF. همانطور که همگی می دانیم بدن ما به غذاهای مختلفی نیاز دارد و یکی از مواد مهمی که باید در غذای روزانه ما وجود داشته باشد، ...
 9. آموزش پرورش بلدرچین pdf
  www.rayanak.com/show.php?s...پرورش+بلدرچین+p...Translate this page
  سی دی و کتاب پرورش بلدرچین(اورجینال) بلدرچین طرح توجیهی پرورش بلدرچین+مجموعه طرحهای توجیهی تولیدی آموزش پرورش بلدرچین/اورجینال سی دی آموزشی پرورش ...
 10. گذری بر پرورش بلدرچین -دانلود-کتاب-آموزش - باشگاه مهندسان ایران
  May 24, 2008 – در کشور ما بعد از انقلاب برای اولین بار پرورش بلدرچین در استان یزد آغاز .... لینک Click Here to Download a4e1808927e5a830.pdf کلیک کنید ..
/ 0 نظر / 30 بازدید